JAVNI POZIV – odabir radno -smještajnog prostora smještaj pčelarske opreme

Dokumentacija za prijavu:

XII. KRITERIJI I USLOVI JAVNOG POZIVA – odabir radno – smještajnog prostora smještaj pč opreme

XII. OBRAZAC PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU – odabir radno -smještajnog prostora smještaj pčelarske opreme

XII. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA RADI ODABIRA radno – smještajnog prostora pčelarske opreme

Prijava za učešće na javnom pozivu: Odabir pčelara/korisnika pčelarske opreme

Obrazac za prijavu možete preuzeti na slijedećim linkovima:

XI. OBRAZAC PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU – odabir pčelara – korisnika pčelarske opreme

XI. KRITERIJI I USLOVI JAVNOG POZIVA – odabir pčelara – korisnika pčelarske opreme

XI. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA RADI ODABIRA PČELARA – KORISNIKA PČELARSKE OPREME

Prijava za učešće na naučno-stručnoj ekskurziji sajmu pčelarsta APISLOVENIJA CELJE 2014

Stručno putovanje na sajam pčelarstva u Celje od 14. do 18. marta 2o14. godine

Dokumentaciju možete preuzeti na slihjedećim linkovima:

 

Javni poziv: Konferencija “Uhvatiti korak sa procesima važnim za civilno društvo u BiH i regionu Zapadnog Balkana i Turske- Otvoreni forum za međusektorski dijalog “

Poštovani/a,

Ured projekta TACSO u Bosni i Hercegovini organizator je prve dvodnevne konferencije o institucionalnoj saradnji civilnog i javnog sektora u BiH “Uhvatiti korak sa procesima važnim za civilno društvo u BiH i regionu Zapadnog Balkana i Turske – Otvoreni forum za međusektorski dijalog” koja će se održati 11. i 12. decembra u hotelu „Bristol“ u Sarajevu.

U cilju da se pruži podrška tekućim procesima važnim za civilno društvo u BiH i pronađu najbolji modeli primjenjivi u praksi, Konferencija će pružiti mogućnost razmjene iskustva učesnika iz regiona o pitanjima procesa izrade Strategije za civilno društvo, mehanizama i načina implementacije Strategije za civilno društvo, uspostave i funkcije Savjeta za razvoj civilnog društva kao i efikasne mehanizme sektorskog konsultativnih pristupa učešću civilog društva u programiranja IPA sredstava.

Ciljevi Konferencije koresponidaraju sa programom konferencije organizovanom u tri bloka:

  • Strategija za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva (iskustva iz regiona: Republika Hrvatska, BJR Makedonija, Crna Gora- proces izrade i implementacije strategije);
  • Sektorski konsultativni mehanizmi u programiranju IPA pomoći (iskustva iz Republike Srbije i Republike Hrvatske; prijedlozi sektora za pilot aktivnosti podrške od TACSO BiH);
  • Prezentacija preliminarnih nalaza izvještaja koje radi TACSO BiH vezanih za finansijsko izvještavanje organizacija civilnog društva za 2011, izdvajanja sredstava institucija vlasti prema civilnom društvu za 2011. i pitanja obezbjeđivanja finansijkog doprinosa organizacija civilnog društva u projektima koje finansira EU.

Ovim putem Vas u ime Ureda TACSO u BiH pozivamo da jedan predstavnik Vaše organizacije uzme učešće na Konferenciji i doprinese razvoju dijaloga o ovoj temi. Javni poziv, koji sadrži sve dodatne informacije o načinu apliciranja i kriteriju

selekcije kao i prijavni formular možete pronaći u prilogu emaila ili putem linka: http://www.tacso.org/news/training-opp/?id=8325

Dokumentacija:

I. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA PREDAVANJU PRIJEPOLJU

II. KRITERIJI I USLOVI JAVNOG POZIVA ZA UCEŠĆE NA PREDAVANJU U PRIJEPOLJU

III. ODLUKA O ODABIRU UČESNIKA NA PREDAVANJA U PRIJEPOLJU

Pčelarstvo